Bij de opmaak van online magazines met WordPress Magazines, kun je gebruik maken van een zogenaamde Quote instelling. Een quote kan de volgende instellingen bevatten:

  • Lettertype
  • Lettertype grootte (desktop én mobiel)
  • Lettertype Stijl (regulare, bold en/of italic)
  • Standaard lettertype kleur
  • Regelafstand
  • Spatiering

TIP: Standaard kun je gebruik maken van de lettertypes Arial, Verdana en Georgia. Aanvullende lettertypes zijn beschikbaar via een Adobe Typekit koppeling.