Bij de opmaak van online magazines met WordPress Magazines, kun je naast het instellen van allerlei tekstinstellingen, ook het lettertype van de navigatiebalk instellen. Je kunt het volgende instellen:

  • Lettertype

[alert style=info]TIP: Standaard kun je gebruik maken van de lettertypes Arial, Verdana en Georgia. Aanvullende lettertypes zijn beschikbaar via een Adobe Typekit koppeling.[/alert]