Bij de opmaak van online magazines met WordPress Magazines, kun je naast het instellen van allerlei tekstinstellingen, ook het lettertype van de navigatiebalk instellen. Je kunt het volgende instellen:

  • Lettertype

TIP: Standaard kun je gebruik maken van de lettertypes Arial, Verdana en Georgia. Aanvullende lettertypes zijn beschikbaar via een Adobe Typekit koppeling.