Bij de opmaak van online magazines met WordPress Magazines, kun je gebruik maken van een main text instelling. De ‘Main Text‘ kan de volgende instellingen bevatten:

  • Lettertype
  • Lettertype grootte
  • Regelafstand
  • Spatiering

[alert style=info]TIP: Standaard kun je gebruik maken van de lettertypes Arial, Verdana en Georgia. Aanvullende lettertypes zijn beschikbaar via een Adobe Typekit koppeling.[/alert]