Share button

Het delen van artikelen is een belangrijk onderdeel van online communicatie. WordPress Magazines biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Read More

Editions button

Door het aanvinken van deze optie, verschijnt een knop in de navigatiebalk van ieder magazine naar de overige magazines in het account.

Read More

Contact Button

Door het aanvinken van de optie ‘Show contact button on navigation bar‘ verschijnt er een knop in de navigatiebalk van ieder magazine.

Read More